institution w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła institution w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

institution [Brit ɪnstɪˈtjuːʃ(ə)n, Am ˌɪnstəˈt(j)uʃ(ə)n] RZECZOW.

5. institution Am → institute

Zobacz też institute

I.institute [Brit ˈɪnstɪtjuːt, Am ˈɪnstəˌt(j)ut] RZECZOW.

II.institute [Brit ˈɪnstɪtjuːt, Am ˈɪnstəˌt(j)ut] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła institution w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

institution w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła institution w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła institution w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

institution Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła institution w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文