instrument w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła instrument w angielski»francuski słowniku

I.instrument [Brit ˈɪnstrʊm(ə)nt, Am ˈɪnstrəmənt] RZECZOW.

II.instrument [Brit ˈɪnstrʊm(ə)nt, Am ˈɪnstrəmənt] CZASOW. przech.

instrument w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła instrument w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

instrument [ˈɪnstrʊmənt, Am -strə-] RZECZOW. a. fig

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła instrument w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

instrument Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

instrument z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła instrument w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文