interest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła interest w angielski»francuski słowniku

I.interest [Brit ˈɪnt(ə)rɪst, Am ˈɪnt(ə)rəst] RZECZOW.

1. interest U (enthusiasm):

3. interest (benefit):

II.interest [Brit ˈɪnt(ə)rɪst, Am ˈɪnt(ə)rəst] CZASOW. przech.

interest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła interest w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła interest w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

interest Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文