investors w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła investors w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

investor [Brit ɪnˈvɛstə, Am ɪnˈvɛstər] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
étranger/-ère

Tłumaczenia dla hasła investors w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

investors w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文