involved w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła involved w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

involved [Brit ɪnˈvɒlvd, Am ɪnˈvɑlvd] PRZYMIOT.

2. involve (cause to participate):

II.to involve oneself in,to involve oneself with CZASOW. zwrotny

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła involved w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

involved w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła involved w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła involved w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

involved Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文