iron w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła iron w angielski»francuski słowniku

I.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] RZECZOW.

III.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] PRZYMIOT. fig

iron w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła iron w angielski»francuski słowniku

iron Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

iron z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła iron w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文