is w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła is w angielski»francuski słowniku

Zobacz też be

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] CZASOW. nieprzech.

3. be (phrases):

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] CZASOW. nieprzech.

3. be (phrases):

1. proof (evidence):

2. proof → proofread

Zobacz też proofread

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

is w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła is w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

is 3rd pers sing of to be

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Zobacz też off

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła is w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

is Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

is Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła is w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文