island w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła island w angielski»francuski słowniku

1. island:

Zobacz też traffic island

Ellis Island [Brit ɛlɪs ˈʌɪlənd, Am ˌɛləs ˈaɪlənd]

island w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła island w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła island w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

island Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文