jam w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jam w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.jam <part prés jamming; prét, part passé jammed> [Brit dʒam, Am dʒæm] CZASOW. przech.

III.jam <part prés jamming; prét, part passé jammed> [Brit dʒam, Am dʒæm] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też money, logjam, bread

2. money (funds):

à mon avis

jam-packed [Brit ˌdʒamˈpakt, Am ˈˌdʒæm ˈpækt] PRZYMIOT.

I.jam in CZASOW. [Brit dʒam -, Am dʒæm -] (jam in)

II.jam in CZASOW. [Brit dʒam -, Am dʒæm -] (jam [sth/sb] in)

Tłumaczenia dla hasła jam w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jam w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jam w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła jam w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jam Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文