jaune w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jaune w angielski»francuski słowniku

jaunty [Brit ˈdʒɔːnti, Am ˈdʒɔn(t)i] PRZYMIOT.

II.tune out CZASOW. [Brit tjuːn -, Am t(j)un -] inf Am (tune [sb] out)

jaune w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jaune w angielski»francuski słowniku

jaunty <-ier, -iest> [ˈdʒɔ:ntɪ, Am ˈdʒɑ:nt̬ɪ] PRZYMIOT.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文