jaw w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jaw w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jaw on CZASOW. [Brit dʒɔː -, Am dʒɔ -] inf (lecture)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
anguleux/-euse

Tłumaczenia dla hasła jaw w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jaw w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jaw w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jaw w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jaw Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have a (good) jaw inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文