job's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła job's w angielski»francuski słowniku

1. job:

(and a) good job too! Brit
it's a good job that Brit
to do a big job inf
to be on the job inf Brit hum
to do the job fig
to give sth/sb up as a bad job Brit

Zobacz też on-the-job

blow job [Brit, Am ˈbloʊ ˌdʒɑb] RZECZOW. vulg sl

job-share [Brit ˈdʒɒbʃɛː, Am ˈdʒɑb ˌʃɛ(ə)r] RZECZOW.

job's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła job's w angielski»francuski słowniku

job's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

job's Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文