join w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła join w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

6. join (participate in) → join in

Zobacz też join in

II.join up CZASOW. [Brit dʒɔɪn -, Am dʒɔɪn -] (join up [sth], join [sth] up)

I.join on CZASOW. [Brit dʒɔɪn -, Am dʒɔɪn -] (join on)

II.join on CZASOW. [Brit dʒɔɪn -, Am dʒɔɪn -] (join [sth] on, join on [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła join w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

join w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła join w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła join w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

join Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

join Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła join w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文