judicial w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła judicial w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

judicial [Brit dʒuːˈdɪʃ(ə)l, Am dʒuˈdɪʃəl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła judicial w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

judicial w słowniku PONS

judicial Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła judicial w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文