jug w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.jug <part prés jugging; prét, part passé jugged> [Brit dʒʌɡ, Am dʒəɡ] CZASOW. przech.

Toby jug [Brit ˈtəʊbi dʒʌɡ, Am ˈtoʊbi ˌdʒəɡ] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Pyrex attr dish, jug

Tłumaczenia dla hasła jug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jug w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła jug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jug Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文