keeps w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła keeps w angielski»francuski słowniku

II.keep <prét, part passé kept> [Brit kiːp, Am kip] CZASOW. przech.

1. keep (cause to remain):

III.keep <prét, part passé kept> [Brit kiːp, Am kip] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też clear

5. clear (not confused):

III.clear [Brit klɪə, Am ˈklɪr] PRZYSŁ. (away from)

2. clear (free from obstruction):

III.keep off CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth] off, keep off [sth])

IV.keep off CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep sb off [sth]) (cause to refrain from)

II.keep up CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth] up, keep up [sth])

III.keep up CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sb] up) (maintain awake)

I.keep to CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep to [sth]) (stick to)

II.keep to CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep sb to [sth]) (cause to remain on)

III.keep to CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth] to) (restrict)

I.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] RZECZOW.

II.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] PRZYMIOT. attr

I.keep under CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sb] under)

II.keep out CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sb/sth] out, keep out [sb/sth]) (not allow to enter)

II.keep back CZASOW. [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth/sb] back, keep back [sth/sb])

keeps w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła keeps w angielski»francuski słowniku

keeps Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文