killing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła killing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.killing [Brit ˈkɪlɪŋ, Am ˈkɪlɪŋ] RZECZOW. (of individual)

II.killing [Brit ˈkɪlɪŋ, Am ˈkɪlɪŋ] PRZYMIOT. inf

1. kill (cause to die):

I.kill off CZASOW. [Brit kɪl -, Am kɪl -] (kill off [sth], kill [sth] off)

Tłumaczenia dla hasła killing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

killing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła killing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła killing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

killing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文