king w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła king w angielski»francuski słowniku

king-sized [Brit ˈkɪŋsʌɪzd, Am ˈkɪŋˌsaɪzd], king-size [ˈkɪŋsaɪz] PRZYMIOT.

king w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła king w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła king w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

king Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文