knife w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła knife w angielski»francuski słowniku

I.knife <pl knives> [Brit nʌɪf, Am naɪf] RZECZOW.

knife w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła knife w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła knife w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

knife Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文