knock w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła knock w angielski»francuski słowniku

2. knock (cause to move):

I.knock about CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around CZASOW. inf (knock about)

II.knock about CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around CZASOW. inf (knock about [sth])

III.knock about CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around CZASOW. inf (knock [sb] about) inf

IV.knock about CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around CZASOW. inf (knock [sth] about)

I.knock down CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] down, knock down [sb/sth])

I.knock back CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock back [sth], knock [sth] back)

I.knock in CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sth] in, knock in [sth])

II.knock off CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] off, knock off [sb/sth])

I.knock out CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] out, knock out [sb/sth])

I.knock over CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] over, knock over [sb/sth])

I.knock into CZASOW. [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock into [sb/sth])

knock w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła knock w angielski»francuski słowniku

I.anti-knock [ˌæntɪˈnɒk, Am ˈænt̬ɪˈnɑ:k] RZECZOW. no pl

II.anti-knock [ˌæntɪˈnɒk, Am ˈænt̬ɪˈnɑ:k] PRZYMIOT.

knock Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文