knowledge w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła knowledge w angielski»francuski słowniku

1. knowledge (awareness):

knowledge w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła knowledge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

knowledge [ˈnɒlɪdʒ, Am ˈnɑ:lɪdʒ] RZECZOW. no pl, no indef art

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła knowledge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

knowledge Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

sûr que ...

knowledge Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła knowledge w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文