known w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła known w angielski»francuski słowniku

Zobacz też know

I.know <prét knew [njuː], part passé known [nəʊn] > [Brit nəʊ, Am noʊ] CZASOW. przech.

1. know (have knowledge of):

II.know <prét knew, part passé known> [Brit nəʊ, Am noʊ] CZASOW. nieprzech.

1. know (have knowledge):

how should I know inf!
I know my place hum

well-known [Brit wɛlˈnəʊn, Am ˌwɛlˈnoʊn] PRZYMIOT.

I.know <prét knew [njuː], part passé known [nəʊn] > [Brit nəʊ, Am noʊ] CZASOW. przech.

1. know (have knowledge of):

II.know <prét knew, part passé known> [Brit nəʊ, Am noʊ] CZASOW. nieprzech.

1. know (have knowledge):

how should I know inf!
I know my place hum

known w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła known w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też know

2. know (be familiar with):

2. know (be familiar with):

know-all [ˈnəʊɔ:l, Am ˈnoʊ-, -ɑ:l] RZECZOW. Aus, Brit pej inf

know-how [ˈnəʊhaʊ, Am ˈnoʊ-] RZECZOW. no pl, no indef art

Tłumaczenia dla hasła known w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

known Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文