knuckle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła knuckle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

knuckle down CZASOW. [Brit ˈnʌk(ə)l -, Am ˈnək(ə)l -] inf

knuckle under CZASOW. [Brit ˈnʌk(ə)l -, Am ˈnək(ə)l -] inf

Tłumaczenia dla hasła knuckle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

knuckle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła knuckle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła knuckle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

knuckle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be near the knuckle Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文