lady w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lady w angielski»francuski słowniku

I.lady <pl ladies> [Brit ˈleɪdi, Am ˈleɪdi] RZECZOW.

1. lady (woman):

dame ż
his young lady dated
sa bonne amie dated
your good lady dated
votre dame dated
my old lady inf
look here, lady inf!

Zobacz też Knight/Dame

lady w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lady w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła lady w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lady Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文