lag w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lag w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.lag <part prés lagging; prét, part passé lagged> [Brit laɡ, Am læɡ] CZASOW. przech.

I.lag behind CZASOW. [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind)

II.lag behind CZASOW. [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind [sb/sth])

Tłumaczenia dla hasła lag w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lag w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lag w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła lag w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lag Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lag z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła lag w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文