landed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła landed w angielski»francuski słowniku

1. land:

land CONSTR, LAW (terrain, property)
terres fpl
the lie Brit or lay Am of the land lit
to get the lie Brit or lay Am of the land fig
foncier/-ière

5. land (not sea):

land ahoy! NAUT

3. land SPORT (gen):

land hum

landed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła landed w angielski»francuski słowniku

landed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文