lap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lap w angielski»francuski słowniku

II.lap <part prés lapping; prét, part passé lapped> [Brit lap, Am læp] CZASOW. przech.

III.lap <part prés lapping; prét, part passé lapped> [Brit lap, Am læp] CZASOW. nieprzech.

I.lap up CZASOW. [Brit lap -, Am læp -] (lap [sth] up, lap up [sth])

lap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła lap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文