lashed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lashed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.lash down CZASOW. [Brit laʃ -, Am læʃ -] (lash [sth] down, lash down [sth]) (secure)

Tłumaczenia dla hasła lashed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lashed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lashed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła lashed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lashed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文