lashing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lashing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.lashing [Brit ˈlaʃɪŋ, Am ˈlæʃɪŋ] RZECZOW.

III.lashing [Brit ˈlaʃɪŋ, Am ˈlæʃɪŋ] PRZYMIOT.

II.lash down CZASOW. [Brit laʃ -, Am læʃ -] (lash [sth] down, lash down [sth]) (secure)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lashing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lashing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lashing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła lashing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lashing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文