latest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła latest w angielski»francuski słowniku

I.latest [Brit ˈleɪtɪst, Am ˈleɪdɪst] PRZYMIOT. superl

latest → late

II.latest [Brit ˈleɪtɪst, Am ˈleɪdɪst] ZAIMEK

III.latest [Brit ˈleɪtɪst, Am ˈleɪdɪst] PRZYMIOT. (most recent)

Zobacz też late

1. late (after expected time):

tardif/-ive

2. late (towards end of day, season, life etc):

tardif/-ive
tardif/-ive

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

à tout à l'heure!

1. late (after expected time):

tardif/-ive

2. late (towards end of day, season, life etc):

tardif/-ive
tardif/-ive

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

à tout à l'heure!
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

latest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła latest w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też late

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła latest w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

latest Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文