lay w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lay w angielski»francuski słowniku

lay → lie

IV.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. przech.

1. lay lit:

V.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też lie, layperson

II.lie <part prés lying; prét, part passé lied> [Brit lʌɪ, Am laɪ] CZASOW. przech.

2. lie < part prés lying; prét lay; part passé lain; also for senses 3, 4, 5, 6, 7, 8>:

3. lie (be situated) (gen):

5. lie (can be found):

I.lay out CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay [sth] out, lay out [sth])

II.lay out CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay out [sb], lay [sb] out)

I.lay up CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay up [sth], lay [sth] up)

II.lay up CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay [sb] up) (confine to bed)

I.lay down CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay down [sth], lay [sth] down)

I.lay before CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay [sth] before sb)

lay w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lay w angielski»francuski słowniku

Zobacz też lie2, lie1

lay Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文