lead w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lead w angielski»francuski słowniku

III.lead1 <prét, part passé led> [Brit liːd, Am lid] CZASOW. przech.

IV.lead1 <prét, part passé led> [Brit liːd, Am lid] CZASOW. nieprzech.

lead w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lead w angielski»francuski słowniku

lead Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文