lean w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lean w angielski»francuski słowniku

III.lean <prét, part passé leaned or leant> [Brit liːn, Am lin] CZASOW. przech.

IV.lean <prét, part passé leaned or leant> [Brit liːn, Am lin] CZASOW. nieprzech.

I.lean out CZASOW. [Brit liːn -, Am lin -] (lean out)

I.lean across CZASOW. [Brit liːn -, Am lin -] (lean across)

II.lean across CZASOW. [Brit liːn -, Am lin -] (lean across [sth])

lean w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lean w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.lean1 <leant, leant [or Am leaned, leaned]> [li:n] CZASOW. nieprzech.

II.lean1 <leant, leant [or Am leaned, leaned]> [li:n] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła lean w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lean Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文