learned w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła learned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.learn <prét, part passé learned or learnt> [Brit ləːn, Am lərn] CZASOW. przech.

1. learn (through study, practice):

II.learn <prét, part passé learned or learnt> [Brit ləːn, Am lərn] CZASOW. nieprzech.

I.learn off CZASOW. [Brit ləːn -, Am lərn -] (learn [sth] off, learn off [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła learned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

learned w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła learned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła learned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

learned Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文