learning w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła learning w angielski»francuski słowniku

learning [Brit ˈləːnɪŋ, Am ˈlərnɪŋ] RZECZOW.

e-learning [Brit ˈiːləːnɪŋ, Am ˈiˌlərnɪŋ] RZECZOW.

learning w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła learning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

learn <learnt, learnt [or Am learned, learned]> [lɜ:n, Am lɜ:rn] CZASOW. przech., nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła learning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

learning Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

learning Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文