lease w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lease w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. lease → lease out

Zobacz też lease out

I.lease out CZASOW. [Brit liːs -, Am lis -] (lease out [sth], lease [sth] out)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lease w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
(bail à) ferme

lease w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lease w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła lease w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lease Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文