leaves w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła leaves w angielski»francuski słowniku

leaves → leaf

Zobacz też leaf

I.leaf <pl leaves [liːvz] > [Brit liːf, Am lif] RZECZOW.

II.leave <prét, part passé left> [Brit liːv, Am liv] CZASOW. przech.

1. leave (depart from):

2. leave (leave behind):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

III.leave <prét, part passé left> [Brit liːv, Am liv] CZASOW. nieprzech.

IV.leave <prét, part passé left> [Brit liːv, Am liv] CZASOW. zwrotny

I.leave about CZASOW. [Brit liːv -, Am liv -], leave around CZASOW. (leave [sth] around)

leave go CZASOW. [Brit liːv -, Am liv -], leave hold CZASOW. usage critiqué

leaves w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła leaves w angielski»francuski słowniku

leaves Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文