left-hand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła left-hand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła left-hand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.gauche [ɡoʃ] RZECZOW. m (en boxe)

I.inférieur (inférieure) [ɛ̃feʀjœʀ] PRZYMIOT.

3. inférieur (en valeur):

lower (à than)

II.inférieur (inférieure) [ɛ̃feʀjœʀ] RZECZOW. m (ż)

conduite [kɔ̃dɥit] RZECZOW. ż

Zobacz też sportif, Conduite accompagnée

I.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] PRZYMIOT.

II.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

left-hand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła left-hand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła left-hand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

left-hand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文