legs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła legs w angielski»francuski słowniku

bow legs [Brit bəʊ ˈlɛɡz, Am ˈboʊ ˌlɛɡz] RZECZOW. npl

daddy-long-legs <pl daddy-long-legs> [Brit ˌdadɪˈlɒŋlɛɡz, Am ˌdædiˈlɔŋlɛɡz, ˌdædiˈlɑŋlɛɡz] RZECZOW. Brit

II.leg <part prés legging; prét, part passé legged> [Brit lɛɡ, Am lɛɡ] CZASOW. przech. inf

break a leg inf! THEAT
je te dis merde! slang
break a leg inf! Am (get lost)
show a leg inf!
to give sb a leg up inf
to give sb a leg up fig

legs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła legs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła legs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

legs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be able to talk the hind leg(s) off a donkey Brit inf
à la queue basse inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文