lend w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.lend <ppprét lent> [Brit lɛnd, Am lɛnd] CZASOW. nieprzech. FIN

I.lend out CZASOW. [Brit lɛnd -, Am lɛnd -] (lend out [sth], lend [sth] out)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lend w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lend Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文