less w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła less w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.less [Brit lɛs, Am lɛs] comparative of little PRZYMIOT.

II.less [Brit lɛs, Am lɛs] comparative of little ZAIMEK

III.less [Brit lɛs, Am lɛs] comparative of little PRZYSŁ.

IV.less [Brit lɛs, Am lɛs] comparative of little PRZYIMEK

Zobacz też little2, little1

I.little1 <comp less, superl least> [ˈlɪtl] PRZYMIOT. When little is used as an adjective ( little hope, little damage) it is translated by peu de: peu d'espoir, peu de dégâts.
For examples and particular usages see I. below.
When a little is used as a pronoun ( give me a little) it is translated by un peu: donne m'en-un peu.
When little is used alone as a pronoun ( there's little I can do) it is very often translated by pas grand-chose: je ne peux pas faire grand-chose.
For examples of these and other uses of little as a pronoun ( to do as little as possible etc.) see II. below.
For uses of little and a little as adverbs see the entry below.
Note that less, and least are treated as separate entries in the dictionary.

II.little1 <comp less, superl least> [ˈlɪtl] ZAIMEK

III.little1 <comp less, superl least> [ˈlɪtl] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła less w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

less w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła less w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też little

Tłumaczenia dla hasła less w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
moins ... moins ...
the less ... the less ...
moins ..., plus ...
the less ..., the more ...

less Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

the less ... the less ...
moins ... moins ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文