level w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła level w angielski»francuski słowniku

I.level [Brit ˈlɛv(ə)l, Am ˈlɛvəl] RZECZOW.

III.level [Brit ˈlɛv(ə)l, Am ˈlɛvəl] PRZYMIOT.

IV.level [Brit ˈlɛv(ə)l, Am ˈlɛvəl] PRZYSŁ. (abreast)

V.level <part prés etc levelling, levelled Brit leveling, leveled Am > [Brit ˈlɛv(ə)l, Am ˈlɛvəl] CZASOW. przech.

Zobacz też GCSE, GCSE, A levels

level w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła level w angielski»francuski słowniku

level Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

level Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

level z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła level w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文