library w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła library w angielski»francuski słowniku

library [Brit ˈlʌɪbrəri, ˈlʌɪbri, Am ˈlaɪˌbrɛri, ˈlaɪb(ə)ri] RZECZOW.

library w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła library w angielski»francuski słowniku

lending library → public library

library Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文