lied w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lied w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lied <pl lieder> [Brit liːd, liːt, Am ˈlid] RZECZOW. (song)

II.lie <part prés lying; prét, part passé lied> [Brit lʌɪ, Am laɪ] CZASOW. przech.

2. lie < part prés lying; prét lay; part passé lain; also for senses 3, 4, 5, 6, 7, 8>:

3. lie (be situated) (gen):

5. lie (can be found):

Zobacz też wait, land

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

1. land:

land CONSTR, LAW (terrain, property)
terres fpl
the lie Brit or lay Am of the land lit
to get the lie Brit or lay Am of the land fig
foncier/-ière

5. land (not sea):

land ahoy! NAUT

3. land SPORT (gen):

land hum

Tłumaczenia dla hasła lied w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lied w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lied w angielski»francuski słowniku

lied Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

être à 5 km à l'ouest de qc
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文