life w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła life w angielski»francuski słowniku

life <pl lives> [Brit lʌɪf, Am laɪf] RZECZOW.

1. life (as opposed to death):

2. life (period from birth to death):

3. life (animation, vigour):

4. life (social activity, lifestyle):

5. life (as general concept):

11. life ART:

pro-life [Brit prəʊˈlʌɪf, Am proʊˈlaɪf] PRZYMIOT.

life w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła life w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

life Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

life Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

life z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文