lift w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lift w angielski»francuski słowniku

3. lift MILIT (transport) → lift in

Zobacz też lift in, lift out

I.lift down CZASOW. [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift [sb/sth] down, lift down [sb/sth])

I.lift in CZASOW. [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift [sb/sth] in, lift in [sb/sth]) MILIT

II.lift off CZASOW. [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift [sth] off, lift off [sth])

I.lift out CZASOW. [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift out)

II.lift out CZASOW. [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift [sb/sth] out, lift out [sb/sth]) MILIT

II.lift up CZASOW. [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift [sb/sth] up, lift up [sb/sth])

lift-off [Brit ˈlɪftɒf, Am ˈlɪftˌɔf] RZECZOW. AEROSP

lift w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lift w angielski»francuski słowniku

lift Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文