lighting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lighting w angielski»francuski słowniku

lighting [Brit ˈlʌɪtɪŋ, Am ˈlaɪdɪŋ] RZECZOW. (gen)

lighting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lighting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.light2 <lit, lit [or a. Am lighted, lighted]> [laɪt] CZASOW. przech.

IV.light2 <lit, lit [or a. Am lighted, lighted]> [laɪt] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła lighting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lighting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lighting z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła lighting w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文