likes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła likes w angielski»francuski słowniku

1. like (in the same manner as):

2. like (similar to, resembling):

Zobacz też bird-like, childlike

2. like (find to one's taste):

préférer X à Y

3. like:

4. like (approve of):

I like that! iron
I like it!

5. like (wish):

trance-like [Brit ˈtrɑːnslʌɪk, Am ˈtrænsˌlaɪk] PRZYMIOT.

I.shell-like [Brit, Am ˈʃɛlˌlaɪk] RZECZOW. Brit inf, hum

like-minded [Brit lʌɪkˈmʌɪndɪd, Am ˈlaɪk ˈˌmaɪndɪd] PRZYMIOT.

snake-like [Brit ˈsneɪklʌɪk, Am ˈsneɪkˌlaɪk] PRZYMIOT.

likes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła likes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła likes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
spongieux (-euse) sol

likes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文