lines w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lines w angielski»francuski słowniku

1. line:

line ART
line SPORT (on pitch, court)
line MAT

2. line (row):

file ż (of de)

12. line (in genealogy):

13. line (of text):

14. line (conformity):

lines w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lines w angielski»francuski słowniku

lines Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to hand sb a line, to hand a line to sb pej inf

lines Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

lines z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła lines w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文