linking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła linking w angielski»francuski słowniku

2. link (relate, establish connection between):

link-up [Brit ˈlɪŋkʌp, Am ˈlɪŋkˌəp] RZECZOW.

linking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła linking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła linking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

linking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文